Är Clinton Portis dejting någon

Vid guvernörsvalet den 7 november 2006 blev resultatet demokratisk seger, och sedan 2007 är demokraten Mike Beebe, tidigare delstatsåklagare, guvernör.. I presidentvalet gick delstatens röster till demokraten Bill Clinton, som är från Arkansas, vid båda valen 1992 och 1996, men gick till republikanen George W. Bush 2000 och 2004.. ... Vid Eu-inträdet 1995 klassade marken givetvis som betesmark, och jag har sedan dess anmält den varje år till Jordbruksverket och erhållit någon tusenlapp per hektar i betesstöd. År 2005 frikopplades stödrätterna och jag erhöll ca 5 stycken sådana, vilket årligen ger en viss ersättning enligt ovan. År 2006 - tror jag - gjordes en ...

Staffan Danielsson: Staten stjäl bönders betesmarksrätter ...